CVSS logo

Common Vulnerability Scoring System Version 3.0 Calculator

Perusmittarit

Hyökkäysvektori (AV)

Hyökkäyksen monimutkaisuus (AC)

Vaaditut oikeudet (PR)

Käyttäjän toimet (UI)

Vaikutusalue (S)

Luottamuksellisuusvaikutukset (C)

Eheysvaikutukset (I)

Saatavuusvaikutukset (A)

Pohjapisteet

Vector String - select values for all base metrics to generate a vector

Ajalliset mittarit

Hyväksikäyttökoodin kypsyys (E)

Korjauskeinojen taso (RL)

Raportin uskottavuus (RC)

Ajalliset pisteet

Ympäristömittarit

Luottamuksellisuusvaatimukset (CR)

Eheysvaatimukset (IR)

Saatavuusvaatimukset (AR)

Mukautettu hyökkäysvektori (MAV)

Mukautettu hyökkäyksen monimutkaisuus (MAC)

Mukautettu vaaditut oikeudet (MPR)

Mukautettu käyttäjän toimet (MUI)

Mukautettu vaikutusalue (MS)

Mukautetut luottamuksellisuusvaikutukset (MC)

Mukautetut eheysvaikutukset (MI)

Mukautetut saatavuusvaikutukset (MA)

Ympäristöpisteet