CVSS logo

Common Vulnerability Scoring System Version 3.0 Calculator

Pamata rādītāji

Uzbrukuma vektors (AV)

Uzbrukuma sarežģītība (AC)

Nepieciešamās privilēģijas (PR)

Lietotāja darbība (UI)

Darbības joma (S)

Ietekme uz konfidencialitāti (C)

Ietekme uz integritāti (I)

Ietekme uz pieejamību (A)

Pamata atzīme

Vector String - select values for all base metrics to generate a vector

Pagaidu rādītāji

Ievainojamības koda brieduma pakāpe (E)

Izlabošanas iespējas (RL)

Ziņojuma ticamība (RC)

Pagaidu atzīme

Vides rādītāji

Konfidencialitātes prasības (CR)

Integritātes prasības (IR)

Pieejamības prasības (AR)

Izmainīts uzbrukuma vektors (MAV)

Izmainīta uzbrukuma sarežģītība (MAC)

Nepieciešamība izmainīt privilēģijas (MPR)

Lietotāja darbības izmaiņa (MUI)

Izmainītā darbības joma (MS)

Izmainītā ietekme uz konfidencialitāti (MC)

Izmainītā ietekme uz integritāti (MI)

Izmainītā ietekme uz pieejamību (MA)

Vides atzīme