CVSS logo

Common Vulnerability Scoring System Version 3.0 Calculator

Basis metriek

Aanvalsvector (AV)

Aanvalscomplexiteit (AC)

Vereiste privileges (PR)

Gebruikersinteractie (UI)

Actiedomein (S)

Confidentialiteit impact (C)

Integriteit impact (I)

Beschikbaarheid impact (A)

Basisscore

Vector String - select values for all base metrics to generate a vector

Tijdelijke metriek

Maturiteit van de exploit code (E)

Herstel niveau (RL)

Vertrouwen in het rapport (RC)

Tijdelijke score

Omgeving metriek

Confidentialiteit vereiste (CR)

Integriteit vereiste (IR)

Beschikbaarheidsvereiste (AR)

Aangepaste aanvalsvector (MAV)

Aangepaste aanvalscomplexiteit (MAC)

Aangepaste privileges vereist (MPR)

Aangepaste gebruikersinteractie (MUI)

Aangepaste scope (MS)

Aangepaste confidentialiteit impact (MC)

Aangepaste integriteit impact (MI)

Aangepaste beschikbaarheid impact (MA)

Omgevingsscore